20 de ani de existenţă a Liceului Pedagogic ”Taras Şevcenko”

20 de ani de existenţă a Liceului Pedagogic ”Taras Şevcenko”

Populaţia de etnie ucraineană, din zona maramureşului istoric, este datată, în ordine cronologică, încă din sec. al XV-lea cei de pe valea Ruscovei, a Ronei şi valea Tisei, localităţi care dea lungul anilor au ţinut pasul cu dezvoltarea specifică fiecărei perioade istorice. Învăţământul a fost mereu o componentă de bază, indiferent de orânduirea socială, care a cunoscuto o dezvoltare perpetuă.

Cu toate că Constituţia din 1923, la Art. 24. precizează că, citez,- Invatamantul este liber in conditiunile stabilite prin legile speciale si intrucat nu va fi contrar bunelor moravuri si ordinei publice. Invatamantul primar este obligator. In scolile Statului acest invatamant se va da gratuit. Statul, judelele si comunele vor da ajutoare si inlesniri elevilor lipsiti de mijloace, in toate gradele invatamantului, in masura si modalitatile prevazute de lege-( am încheiat citatul), garanta accesul la educaţie, doar mult mai târziu, în 1944 odată cu emiterea Legii 86 care permitea folosirea limbii materne în administraţie, învăţământ şi justiţie, în toamna aceluiaşi an a fost infiinţat liceul ucrainean din Sighetu Marmaţiei, un oraş multicultural la acea vreme ca şi în prezent, cu un număr de 22 de elevi. În anul şcolar 1949/1950 se infiinţează şi Şcoala Pedagogică ucraineană în acelaşi sediu, iar in toamna anului 1950 cele două secţii, theoretică şi pedagogică, vor funcţiona sub denumirea de Liceul Ucrainean Taras Şevcenko. Perioada de funcţionare a fost scurtă, de doar 10 ani, cele două sectii fiind arondate în anul 1960 celor două licee cu predare în limba română din oraş, secţii care nu vor avea  o continuitate de predare în limba ucraineană de-a lungul anilor.

Constituţia din 1948 la Art. 24. ,constituţia din 1952 la Art. 82.
Constituţia din 1965 la Art. 22.  şi constituţia României din 1991 până în prezent,ca lege fundamentală a statului român reglementează dreptul la învăţătură, astfel la Art.32(3) spune: Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege.

Cu acest drept constituţional şi cu aportul oamenilor de suflet de etnie ucraineană, şi nu numai, cărora atât eu cât şi întreaga comunitate ucraineană le mulţumeşte, sau pus bazele reînfiinţării liceului cu predare în limba ucraineană în municipiul Sighet. În toamna anului 1997 cei 198 de elevi şi 21 de cadre didactice au trecut pragul Liceului Ucrainean Taras Şevcenko iar alături de ei a fost Preşedintele României d-nul Emil Constantinescu şi Ministrul Educaţiei d-nul Virgil Petrescu. Au trecut 20 de ani. Pentru a enumera realizările liceului în decursul celor două decenii ar însemna să atentez la timpul şi răbdarea dumnevoastră. Nu am s-o fac. Dovada lor o fac panourile ce împodobesc holurile liceului şi sălile de clasă, iar elevii, foştii absolvenţi, cadrele didactice şi partenerii noştri educaţionali sunt cei mai în măsură şă se exprime. Ca orice instituţie de învăţământ ce aspiră la idealul educaţional, şi liceul nostru a întâmpinat probleme de natură materială, financiară şi umană în decursul celor 20 de ani care au fost rezolvate la timpul lor fără a perturba în vreun fel activiatea didactică. Doresc pe această cale să mulţumesc Inspectoratului Şcolar Maramureş, Primăriei din Sighetu Marmaţiei, Consiliului Local, Uniunii Ucrainenilor din Romănia, părinţior şi elevilor şi nu în ultimul rand colegilor mei dascăli care prin unitate şi dăruire au făcut posibil ca dificultăţile intâmpinate să nu-şi lase amprenta pe buna funcţionare a unităţii noastre de învăţământ.

Comparând vârsta de 20 de ani a liceului cu vârsta unui tânăr, putem afirma că acum este momentul când liceul îşi conturează calea, fiind intens preocupat de propria imagine, de poziţia şi de rolul său în comunitate, rămânând un pilon de bază pentru cultura, tradiţia, obiceiurile şi civilizaţia ucraineană din România.

Director,  Prof. Casian Piţura

20171006_081935

Admitere liceu 2017-2018

Pentru derularea în bune condiţii a Admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2017-2018, vă informăm următoarele:

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă ucraineană şi a desfăşurării probelor de aptitudini, se va desfăşura după următorul program:

-   22-23 mai 2017 (luni-marţi) - orele 8.00-14.00  – înscrierea candidaţilor (vor depune fişele de înscriere atât candidaţii pentru profil pedagogic, cât şi cei pentru profil real (specializarea științe ale naturii))

-    24 mai 2017 (miercuri) - orele 8.00-10.00 – testarea limbii materne ucraineană proba scrisă (atât candidaţii pentru profil pedagogic, cât şi cei pentru profil real)

- orele 10.00-12.00 – testarea limbii materne ucraineană proba orală (atât candidaţii pentru profil pedagogic, cât şi cei pentru profil real) + dicţie (doar profil pedagogic)

orele 12.00-14.00 – proba de educaţie fizică (doar profil pedagogic)

 -     25 mai 2017 (joi) - orele 9.00-11.00 – proba de educaţie muzicală (profil pedagogic)

- orele 12.00-14.00 – proba de educaţie plastică (profil pedagogic)

Candidații trebuie să se prezinte la probele de aptitudini în intervalul orar menţionat cu actul de identitate şi dotaţi corespunzător (pix, creion, acuarele, echipament sportiv).

metodologie organizare admitere 2017-2018

comunicat admitere 2017

oferta_liceu_2017-2018

PDI – Liceul Pedagogic ”Taras Sevcenko” Sighetu Marmatiei

Pdi-2013-2017-liceul-pedagogic-taras-sevcenko

ROFUIP 2015-2016

ROFUIP 2015-2016

clasa a XII-a A – pedagogic


LICEUL PEDAGOGIC

„TARAS SEVCENKO”

SIGHETU  MARMATIEI

 

An şc. 2013-2014

 TABEL NOMINAL

cu elevii clasei a XII-a A

 

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului

Clasa

Nr. matricol

1 ANDREI GH. DANIELA

XII-a A

68 / V

2 BODNARIUC I. LOREDANA – ALEXANDRA

XII-a A

69

3 BUZULECIU V. ALEXANDRU – VIOREL

XII-a A

70

4 COLOPELNIC I. ADRIANA – DANIELA

XII-a A

71

5 CURELEAC N. CRISTINA – MARIA

XII-a A

72

6 DEMIANCIUC M. DANIEL – ADRIAN

XII-a A

73

7 IERIMA V. SIMONA – ADELINA

XII-a A

74

8 ILCO I. RAHELA – ALEXANDRA

XII-a A

75

9 KVASCIUC I. IONELA – MIHAELA

XII-a A

76

10 LAURIUC ŞT. MARIANA

XII-a A

77

11 LEVA GH. DANIEL – BENIAMIN

XII-a A

78

12 MALEARCIUC N. ESTERA – PAULINA

XII-a A

79

13 MALIAR M. MIRCEA – NICOLAE

XII-a A

80

14 MARUSCSAK V. BIANCA – NICOLETA

XII-a A

81

15 MATUS N. DANIEL – MIHAI

XII-a A

82

16 ONCEA ŞT. MIHAELA – TETIANA

XII-a A

83

17 PANAS I. ANCA – IULIANA

XII-a A

84

18 PASENCIUC V. JEAN – MIHAI

XII-a A

85

19 PETRIC D. PARASCA

XII-a A

52

20 SEMENIUC M. MARTA – LAVINIA

XII-a A

88

21 SLAVITA P. OXANA

XII-a A

89

22 SPIVALIUC V. DIANA – MARIA

XII-a A

90

23 TIUC M. MIHAI – FLORIN

XII-a A

91

24 ŢIFRAC I. NICOLETA – LAVINIA

XII-a A

92

25 VINCZ M. PAULA – OLIMPIA

XII-a A

93

26 VIŞOVAN N. MARIANA

XII-a A

68

DIRIGINTE,

Prof. Codrea Emilia

clasa a XII-a B – matematică-informatică

 

LICEUL PEDAGOGIC

„TARAS SEVCENKO”

SIGHETU  MARMATIEI

 

     An şc. 2013-2014

      TABEL NOMINAL

cu elevii clasei a XII-a B

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Clasa

Nr. matricol

1 ALBICIUC I. IONUŢ – DĂNUŢ

XII-a B

94 / V

2 BOICIUC M. MIHAI – SEBASTIAN

XII-a B

95

3 BUMBAR I. MIHAELA

XII-a B

114

DUBOVICI M. MIHAI – CLAUDIU

XII-a B

97

5 GHEORGHEI I. DANIEL – VICTOR

XII-a B

100

6 GRIGOR M. LAURA – MARIA

XII-a B

13/VI

7 IURAC I. ANA – ADRIANA

XII-a B

102

8 LUŢAC  V. IONUŢ – VOLODEA

XII-a B

12/VI

9 MOISUC V. IOAN – OVIDIU

XII-a B

104

10 POPOVICI V. BEATRISA

XII-a B

107

11 ROMANIUC GH. ADRIAN – GHEORGHE

XII-a B

108

12 RUSNEAC A. ALEXANDRU – VALENTIN

XII-a B

109

13 SEKRIYAN S. MARIUS

XII-a B

110

14 ŢIFRAC A. ANDREI – IULIAN

XII-a B

112

 

 Diriginte,

 Prof.  Roatis Cristina

clasa a XI-a A – pedagogic

 

LICEUL PEDAGOGIC

„TARAS SEVCENKO”

SIGHETU  MARMATIEI

 

An şc. 2013-2014

TABEL NOMINAL

cu elevii clasei a XI-a A

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Nr. matricol

1 ARBA  -  GEORGE BOGDAN ALIN

XI-a A

124 / V

 2 BOICIUC  M. MIHAELA MARIETA

XI-a A

126

3 COVACI  N. VENIAMINA ASUSENA

XI-a A

128

4 CRAUS  C. MARIUS COSTEL

XI-a A

129

5 CURILEAC P. ROXANA LILIANA

XI-a A

130

6 DABALA I. ANA MIHAELA

XI-a A

131

7 DABALA N. NICOLAE RADU

XI-a A

132

8 DEKET  N. NICOLETA ANCA

XI-a A

133

9 DOBROŢCHI M. ANA

XI-a A

134

10 DOBROŢCHI  V. ANCA SUZANA

XI-a A

135

11 DUCIUC D. LUCIA IONELA

XI-a A

136

12 DZABENIUC  V. NICOLAE VENIAMIN

XI-a A

137

13 GRAPTINA  I. DENNIS IONEL

XI-a A

138

14 HRIN  I. ADINA VIOLETA

XI-a A

139

15 LAURIUC S. IULIAN

XI-a A

140

16 MURŞA  I. MARTA MONICA

XI-a A

142

17 MURSA  S. SERGIU CIPRIAN

XI-a A

143

18 NEAMCIUC A. ANA IONELA

XI-a A

144

19 NEAMCIUC P. ANA MIRELA

XI-a A

145

20 PANAS  I. SAMUEL

XI-a A

146

21 POP  V. MARTA

XI-a A

147

22 PRODANIUC V. MIHAELA VIOLETA

XI-a A

148

23 RUSNAC F. FANEL COSTINEL

XI-a A

149

24 ŞMULIAC  I. MIHAI

XI-a A

150

25 TRAISTA  V. EMANUELA MIRELA

XI-a A

151

26 VINCZ  M. LAURA DANA

XI-a A

152

 

 

Diriginte,

Prof. Hreniuc Marta

clasa a XI-a B – matematică-informatică

 

LICEUL PEDAGOGIC

„TARAS SEVCENKO”

SIGHETU  MARMATIEI

 

An şc. 2013-2014

TABEL NOMINAL

       cu elevii clasei a XI-a B

Nr. Crt.

Numele si prenumele

Clasa

Nr. matricol

1 BILICI I. MARIA

XI-a B

153 / V

BUMBAR  I. LENUŢA

XI-a B

15/VI

3 CORJUC I. NATASA

XI-a B

154

4 GODENCIUC I. COLEA

XI-a B

11/VI

HOSCIUC N. MARIANA

XI-a B

158

6 HRIŢIUC N. NICOLAE

XI-a B

101

7 LEMAC V. ANCA-MADALINA

XI-a B

141/V

PETRETCHI – LILIANA

XI-a B

161

9 ROMANIUC A. ALEXANDRA LIUBA

XI-a B

162

10 SPIVALIUC I. ROXANA MARIA

XI-a B

164

11 SZAULIC V. ALEXANDRU VASILE

XI-a B

165

Diriginte,

Prof. Fertadi Marian

clasa a X-a A – pedagogic

 

LICEUL PEDAGOGIC

„TARAS SEVCENKO”

SIGHETU  MARMATIEI

 

An şc. 2013-2014

TABEL NOMINAL

       cu elevii clasei a X-a A

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Nr. matricol

1 ANDREICA  D. MARINELA

X-a A

170/V

2 BOOT  E. ARMANDA-DENISA

X-a A

171

3 BOZSUK  N. IVAN-ADRIAN

X-a A

172

4 BRÎNZANEC  V. VASILE-LUCAS

X-a A

173

5 CAIL  N. IONELA-PAULINA

X-a A

174

6 CORSIUC  I. IOAN

X-a A

175

7 DRIMUŞ  V. VASILE

X-a A

176

8 DUBOVICI  V. DIANA

X-a A

198

9 DURUTTYA   S. MARTHA-LARISA

X-a A

177

10 HAURELIAC  N. VERONICA

X-a A

178

11 HUSARCIUC  G. GEORGETA-MIROSLAVA

X-a A

179

12 IFTIMICIUC  D. DENISA-DUMITRA

X-a A

180

13 IURCUŢ  V. LAVINIA

X-a A

181

14 KOSZOVAN  V. VASILE-DANIEL

X-a A

182

15  LAVIŢĂ  M. OXANA

X-a A

183

16 MALIARCIUC  N. NICOLAE-ALIN

X-a A

184

17 MITITEL  G. SIMONA

X-a A

185

18 MOISIUC  A. ANDREI-DARIUS

X-a A

186

19 MOISUC  V. BOGDAN-CLAUDIU

X-a A

187

20 PETROVAI  I. CARMEN-LAVINIA

X-a A

188

21 POPOVICI  V. VASILICA-MIHAELA

X-a A

189

22 RAHOVAN  N. CARINA

X-a A

190

23 RECALĂ  I. ALEXANDRU-IONUŢ

X-a A

191

24  SMULEAC I. MARUSIA-VASILENA

X-a A

16/VI

25 ŞANTA  N. ANA-MARIA

X-a A

192

26 TAFICIUC  M. MARIAN-VASILE

X-a A

193

27 TERNUSCHI  T. ANDREEA-MINODORA

X-a A

194

28 VOLOSCIUC  P. GABRIELA-DANA

X-a A

195

Diriginte,

Prof.  Steliac Dumitru

clasa a X-a B – matematică-informatică

 

LICEUL PEDAGOGIC

„TARAS SEVCENKO”

SIGHETU  MARMATIEI

 

An şc. 2013-2014

TABEL NOMINAL

       cu elevii clasei a X-a B

Nr. Crt.

Numele si prenumele

Clasa

Nr. matricol

1 BABINECZ  S. IAROSLAU NICOLAE

X-a B

125  / V

2 CZIFRAC N. NICOLAE ANDREI

X-a B

17 / VI

3 DOBROŢCHI  M. MIHAI

X-a B

197

4 GODENCIUC  I. IOAN

X-a B

199

5 LUPŞAC  V. MARIAN

X-a B

200

6 LUPŞAC  V. MARIUS

X-a B

1/VI

7 MATIASCIUC  G. MARIUS

X-a B

2

8 PASENCIUC  V. DAVID-VASILE

X-a B

10

9 PASENCIUC D. PAVEL-DAN

X-a B

4 / VI

10 PRONIUC  I. IOAN-CRISTIAN

X-a B

5

11 RAHOVAN  I.  MARIAN

X-a B

6

12 ROMANIUC  S. COSMIN

X-a B

7

13 RUSNAC  N. MARIANA-ALEXANDRA

X-a B

8

14 ŢIFRAC  M. MARIA-DANIELA

X-a B

9

15 VIŞOVAN V. IOAN MIHAI

X-a B

166

 

Diriginte,

Prof. Ardelean Gheorghe