Platforma națională de programare pentru vaccinarea împotriva COVID-19

 

Informațiile cu privire la acțiunea de vaccinare pot fi/trebuie sa fie accesate pe linkul:

https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/

Activare

<html>

<head>

<meta name=”google-site-verification” content=”AGOHXKV4yB7v1HjuyAMEvWBMvAmGiSba68Sve3GZxgE” />

<title> My title </title>

</head>
<body>

liceulucrainean.ro

</body>

</html>

Activități Școala altfel – Școala de acasă

clasa_a_9_scenariu_arbore

clasa_a_11_scenariu_aritmetica_facebook

activare domeniu

activare

http://liceulucrainean.ro/google2a4a3dc17a798cde.html

MĂSURI DE PREVENIRE A TRANSMITERII ȘI CONTAMINĂRII CU NOUL CORONAVIRUS (COVID-19)

MĂSURI DE PREVENIRE A TRANSMITERII ȘI CONTAMINĂRII CU NOUL CORONAVIRUS (COVID-19)

Recomandari Ministerul Sanatatii

Sfaturi sanatate publica

MĂSURI DE PREVENIRE A TRANSMITERII ȘI CONTAMINĂRII CU NOUL CORONAVIRUS (COVID-19)

MĂSURI DE PREVENIRE A TRANSMITERII ȘI CONTAMINĂRII CU NOUL CORONAVIRUS (COVID-19)

Recomandari Ministerul Sanatatii

Sfaturi sanatate publica

Comemorarea marelui poet ucrainean Taras Șevcenko în Sighetu Marmației

WhatsApp Image 2020-03-10 at 13.46.16 WhatsApp Image 2020-03-10 at 13.46.17 WhatsApp Image 2020-03-10 at 13.46.18 WhatsApp Image 2020-03-10 at 13.46.19 WhatsApp Image 2020-03-10 at 13.46.21 WhatsApp Image 2020-03-10 at 13.46.22 WhatsApp Image 2020-03-10 at 13.46.24 (1) WhatsApp Image 2020-03-10 at 13.46.24 WhatsApp Image 2020-03-10 at 13.46.26 WhatsApp Image 2020-03-10 at 13.46.27 WhatsApp Image 2020-03-10 at 13.46.28 WhatsApp Image 2020-03-10 at 13.46.29 WhatsApp Image 2020-03-10 at 13.46.30 (1) WhatsApp Image 2020-03-10 at 13.46.30 WhatsApp Image 2020-03-10 at 13.46.32 WhatsApp Image 2020-03-10 at 13.46.33 WhatsApp Image 2020-03-10 at 13.46.34

Rezultate finale la Olimpiada de limba rusă modernă – etapa județeană 2020

rezultate finale olimpiada rusă judeteana VII-XII pe nivel

ANUNȚ

Liceul Pedagogic ”Taras Sevcenko” Sighetu Marmației organizează concurs  la nivelul unității școlare pentru postul de educatoare cu program prelungit cu predare în limba ucraineană.

Acte necesare:

-         Cerere scrisă;

-         Copii de pe acte de studii, foaia matricolă și certificat profesional corespunzătoare postului;

-         Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;

-         Copie de pe certificatele de naștere și de căsătorie (dacă este cazul);

-         Copie de pe actul de identitate;

-         Copia Deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității;

-         Adeverință din care rezultă vechimea în învățământ;

-         Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din REVISAL;

-         Avizul medical, din care să rezulte că este apt să predea în învățământ;

-         Avizul psihologic;

-         Declarația pe propria răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu a fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Dosarele candidaților se depun la secretariatul unității școlare până luni 25.11.2019.

Rezultatele validării dosarelor pentru concurs se va afișa în data de 27.11.2019, ora 15.00

Examenul se va desfășura în limba ucraineană la data de 28.11.2019 astfel:

-         inspecție specială la clasă (între orele 8.00-12.00)

-         proba scrisă ( orele 13.00-16.00).

Afișarea rezultatelor finale în data de 29.11.2019. Contestațiile se depun în maximum 24 de ore de la afișarea rezultatelor.

Conducerea unității:

Director, Vasile CURELEAC

Anunt concurs educatoare

Admitere învățământ liceal 2019-2020

         Programul pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă ucraineană şi  probele de aptitudini, se va desfăşura după cum urmează:

*  13-14 mai 2019 (luni-marţi) - orele 8.00-14.00  – înscrierea candidaţilor, care vor depune:

-  fişele de înscriere

-  copie după actul de identitate sau certificat de naștere

- adeverință medicală, apt pentru proba de educație fizică

*  15 mai 2019 (miercuri)

- orele 8.00-10.00 – proba scrisă limba maternă ucraineană

- orele 10.00-12.00 – proba orală  limba maternă ucraineană + interviul (dicție)

- orele 12.00-14.00 – proba de aptitudini muzicale (educație muzicală)

 16 mai 2019 (joi)

- orele 9.00-11.00 – proba de aptitudini fizice (educaţie fizică)

- orele 12.00-14.00 – proba de aptitudini artistice (educaţie plastică)

Director, prof. Cureleac Vasile

oferta_liceu 2019-2020 A3

oferta_liceu_2019-2020