Arhive categorii: Elevi

Proiectul educativ „Dor de Eminescu- activitate cultural-artistică”

În data de 15.01.2024  s-a desfășurat Proiectul educativ „Dor de Eminescu- activitate cultural-artistică” (recitare de poezie, prezentare de materiale despre viața și opera poetului). Coordonatori: director prof. Cureleac Vasile, prof. Roatiș Cristina și prof. Dunca Valerica -elevii claselor a IX-a A  și B, a X-a B, a XI-a A și B (desene de Roman Dimitria).

Anunț concurs pentru catedra de limba și literatura ucraineană 2023-2024

Liceul Pedagogic ”Taras Șevcenko” Sighetu Marmației organizează concurs la nivelul unității școlare pentru catedra de limba și literatura ucraineană.

Dosarele candidaților se depun la secretariatul unității școlare până vineri 20.10.2023, ora 13:00.

Burse școlare 2023

În atenția elevilor și părinților

Începând cu data de 12.09.2023, a intrat în vigoare Metodologia-cadru de acordare a burselor școlare, aprobată prin OME 6238/2023:

METODOLOGIE-CADRU Burse școlare

Conform prevederilor din Metodologia-cadru, următoarele tipuri de burse se acordă pe baza cererii părintelui/elevului major:

 1. Bursele de excelență olimpică I și II (art. 6)
  1. Model de cerere format pdf: 

2. Bursele de merit pentru rezultate obținute la olimpiade/concursuri școlare (art. 7, alin. (1), lit. d)-g); art. 8, alin. (2))
2. Model de cerere format pdf: 

 • 3. Bursele sociale (Cap. IV)
  1. Model de cerere format pdf: 
 • 4. Bursele pentru mamele minore (Cap. VI)

Notă: Este preferabilă completarea pe calculator a cererii pentru claritate. Unde este cazul, casetele pentru exprimarea opțiunilor se marchează/demarchează prin click stânga. Dacă se completează olograf (de mână), se folosesc MAJUSCULE la nume și prenume. Modelele de cerere sunt disponibile în format tipărit la Secretariatul unității.

Calendar:

 1. Depunerea cererilor și documentelor doveditoare: până în data de 04.10.2023 la Secretariatul Liceului Pedagogic ”Taras Sevcenko”, interval orar 09:00-14:00 (în situația în care nu vă puteți încadra în acest interval, vă rugăm contactați serviciul Secretariat; documentele necesare sunt precizate în metodologia publicată)
 2. Analiza documentelor și, după caz, solicitarea de clarificări/documente suplimentare: până în data de 16.10.2023
 3. Aprobarea burselor de CA al liceului și comunicarea către beneficiari și ISJ MM: până în data 20.10.2023
 4. Prima plată a burselor 2023-2024: 15.11.2023 (condiționat de deschiderea la timp a creditelor bugetare necesare)

Recomandăm elevilor beneficiari de bursă să își deschidă conturi bancare pentru plata burselor.

Pentru informații suplimentare/clarificări, vă rugăm să vă adresați profesorilor diriginți/Secretariatului unității.

Festivitatea de deschidere an școlar 2023-2024