Arhive categorii: Activitati extrascolare

Anunț concurs pentru catedra de limba și literatura ucraineană 2023-2024

Liceul Pedagogic ”Taras Șevcenko” Sighetu Marmației organizează concurs la nivelul unității școlare pentru catedra de limba și literatura ucraineană.

Dosarele candidaților se depun la secretariatul unității școlare până vineri 20.10.2023, ora 13:00.

Burse școlare 2023

În atenția elevilor și părinților

Începând cu data de 12.09.2023, a intrat în vigoare Metodologia-cadru de acordare a burselor școlare, aprobată prin OME 6238/2023:

METODOLOGIE-CADRU Burse școlare

Conform prevederilor din Metodologia-cadru, următoarele tipuri de burse se acordă pe baza cererii părintelui/elevului major:

 1. Bursele de excelență olimpică I și II (art. 6)
  1. Model de cerere format pdf: 

2. Bursele de merit pentru rezultate obținute la olimpiade/concursuri școlare (art. 7, alin. (1), lit. d)-g); art. 8, alin. (2))
2. Model de cerere format pdf: 

 • 3. Bursele sociale (Cap. IV)
  1. Model de cerere format pdf: 
 • 4. Bursele pentru mamele minore (Cap. VI)

Notă: Este preferabilă completarea pe calculator a cererii pentru claritate. Unde este cazul, casetele pentru exprimarea opțiunilor se marchează/demarchează prin click stânga. Dacă se completează olograf (de mână), se folosesc MAJUSCULE la nume și prenume. Modelele de cerere sunt disponibile în format tipărit la Secretariatul unității.

Calendar:

 1. Depunerea cererilor și documentelor doveditoare: până în data de 04.10.2023 la Secretariatul Liceului Pedagogic ”Taras Sevcenko”, interval orar 09:00-14:00 (în situația în care nu vă puteți încadra în acest interval, vă rugăm contactați serviciul Secretariat; documentele necesare sunt precizate în metodologia publicată)
 2. Analiza documentelor și, după caz, solicitarea de clarificări/documente suplimentare: până în data de 16.10.2023
 3. Aprobarea burselor de CA al liceului și comunicarea către beneficiari și ISJ MM: până în data 20.10.2023
 4. Prima plată a burselor 2023-2024: 15.11.2023 (condiționat de deschiderea la timp a creditelor bugetare necesare)

Recomandăm elevilor beneficiari de bursă să își deschidă conturi bancare pentru plata burselor.

Pentru informații suplimentare/clarificări, vă rugăm să vă adresați profesorilor diriginți/Secretariatului unității.

Festivitatea de deschidere an școlar 2023-2024

ANUNȚ CONCURS POST SECRETAR

Conducerea Liceului Pedagogic ”Taras Sevcenko” din Sighetu Marmației, reprezentată prin domnul director prof. Cureleac Vasile, comunică faptul că, postul de secretar de la unitatea noastră școlară poate fi ocupat prin concurs pe perioada nedeterminată de candidați cu studii superioare sau medii, care cunosc limba ucraineană maternă, conform articolului 5 din OUG 137/2020 republicată.

Menționăm faptul că postul nu a fost ocupat prin transfer, iar concursul se va desfășura după următorul grafic:

 • depunerea dosarelor la secretariatul scolii în perioada 14-22.09.2023, zilnic între orele 10-14;
 • selecția dosarelor 26.09.2023;
 • afișarea rezultatelor selecției dosarelor 26.09.2023, ora 15;
 • depunerea contestațiilor în urmă selecției dosarelor 27.09.2023, între orele 10-14;
 • afișarea rezultatelor în urma contestațiilor 27.09.203, ora 16;
 • susținerea probei scrise 29.09.2023, ora 10;
 • afișarea rezultatelor probei scrise 02.10.2023, ora 10;
 • depunerea contestațiilor în urmă susținerii probei scrise 02.10.2023, între orele 10-14;
 • afișarea rezultatelor în urma contestațiilor 03.10.2023, ora 10;
 • susținerea probei practice 04.10.2023, ora 10;
 • afișarea rezultatelor probei practice 06.10.2023, ora 10;
 • depunerea contestațiilor la proba practică 06.10.2023, ora 10-14;
 • afișarea rezultatelor contestațiilor la proba practică 09.10.2023, ora 10;
 • susținerea probei de limbă ucraineană maternă 10.10.2023, ora 10;
 • afișarea rezultatelor probei de limbă ucraineană maternă 11.10.2023, ora 10;
 • depunerea contestațiilor la proba de limbă ucraineană maternă 11.10.2023, între orele 10-14;
 • afișarea rezultatelor contestațiilor la proba de limbă ucraineană maternă 12.10.2023, ora 10;
 • afișarea rezultatelor finale 13.10.2023, ora 10.

Mai multe informații la numărul de telefon 0262317164, sau la sediul unității școlare.

         Director,
prof. Cureleac Vasile

Transfer post secretar!

Conducerea Liceului Pedagogic ”Taras Sevcenko” din Sighetu Marmației, reprezentată prin domnul director prof. Cureleac Vasile, comunică faptul că postul de secretar S, se vacantează începând cu 01.09.2023.
Persoanele interesate sunt rugate să depună cerere de transfer, CV și documentele doveditoare la conducerea unității școlare, până la data de 10.08.2023, pentru etapa de transfer.

        

      

Calendar admitere la liceu 2023-2024

Informații privind probele de aptitudini:

15 – 16 mai 2023 Înscrierea pentru probele de aptitudini

17 – 18 mai 2023 Desfășurarea probelor de aptitudini

22 mai 2023 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Oferta educațională 2023-2024

Pentru anul școlar 2023-2024 Liceul Pedagogic ,,Taras Şevcenko” Sighetu-Marmaţiei oferă:

Învăţământ preșcolar:
1 grupă mixtă cu program prelungit (grupă mică – 8 locuri, grupă mijlocie – 5 locuri și grupă mare – 7 locuri).

Învăţământ primar: 1 clasă pregătitoare

Învăţământ liceal:
1 clasă, filiera vocaţională, specializarea învățător – educatoare – 24 locuri.
1 clasă, filiera teoretică, specializarea filologie – 26 locuri.