Totul a inceput in 1944

1944: Liceul ucrainean a fost înfiinţat în toamna anului 1944 cu un număr de 22 elevi, avându-l ca director pe prof. Paul Kuşnir. Sediul liceului – localul din strada Avram Iancu, Nr.6, unde va fi instalat şi internatul liceului.

1949-1950: Se înfiinţează şi Şcoala Pedagogică ucraineană în acelaşi sediu.

1950: Secţia teoretică şi Secţia pedagogică vor funcţiona sub denumirea de LICEUL UCRAINEAN “TARAS ŞEVCENKO”.

1951: Se formează primele clase de gimnaziu în cadrul liceului.

1960: Secţia pedagogică a Liceului “Taras Şevcenko” va fi unită cu Şcoala Pedagogică cu limba de predare română. Tot în acest an clasele de la profilul teoretic de la Liceul “Taras Şevcenko” vor fi aduse la Liceul “Dragoş Vodă”, unde vor funcţiona ca Secţie ucraineană.

Clădirea care adăposteşte astăzi Liceul “Taras Şevcenko” a aparţinut iniţial Liceului “Domniţa Elena”

1966: Ultima promoţie de absolvenţi ai Şcolii Pedagogice, Secţie ucraineană.

1967-1990:  Liceul Pedagogic nu mai are clase cu predare în limba ucraineană.

1966: Planul de şcolarizare al Liceului “Dragoş Vodă” nu prevede nici o clasă a IX-a pentru Secţia ucraineană.

1967-1990:  În cadrul Liceului “Dragoş Vodă” clasele cu profil teoretic şi industrial vor funcţiona cu efective reduse fiind cuplate, uneori, cu clase maghiare sau române. Funcţionarea claselor în cadrul Secţiei ucrainene de la Liceul “Dragoş Vodă” este neîntreruptă.

1990:  La Liceul Pedagogic se reînfiinţează Secţia ucraineană şi la admitere este primită prima clasă  a IX-a, specializare învăţători.

1992: Se introduce dubla specializare, viitorii absolvenţi putând profesa ca învăţători, cât şi ca educatori.

1995: În cadrul Liceului Pedagogic funcţionează 5 clase de liceu, profil pedagogic – specializare învăţători-educatoare, 4 clase primare de aplicaţie şi o grupă de aplicaţie la preşcolari. În acest an nu au fost clase cu predare în limba ucraineană la liceul “Dragoş Vodă”.

1997: Anul reînfiinţării Liceului ucrainean “TARAS ŞEVCENKO” ca unitate şcolară de sine stătătoare, constituindu-se din trei clase primare, o clasă de gimnaziu şi cinci clase de liceu, directorul liceului este dl. prof. Teodor Popovici. Se introduce clasa cu profil matematică-fizică.

1998: Se introduce specializarea informatică.

1999: Clasele de profil pedagogic îşi schimbă specializarea în instructor animator, pedagog şcolar şi bibliotecar şcolar-documentarist.

2000: Se înfiinţează o clasă cu profil filologie.

2003: Promoţia profilului pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, este ultima pentru care studiile liceale au avut durata de cinci ani. Din anul şcolar următor s-a trecut la ciclul de patru ani la această specializare.

2004:  Se dă în folosinţă laboratorul de informatică, dotat cu 25 calculatoare şi server.

2005;   Ultima promoţie de absolvenţi ai liceului cu profil teoretic, specializarea filologie, cu predare intensivă a limbii engleze.

2005-2006:  Funcţionează clase cu următoarele profile: teoretic, matematică-informatică şi pedagogic, specializarea învăţători-educatoare.

2006-2007:  Este numit în funcţia de director al liceului, domnul profesor de matematică, Cucicea Mihai.

Pe lângă clasele existente se înfiinţează profilul instructor pentru activităţi extraşcolare.

2007-2008: În acest an şcolar se efectuează lucrări de reabilitate a unităţii şcolare, refăcându-se acoperişul şi se înlocuiesc geamurile şi uşile din lemn  cu termopan. Se dă în folosinţă laboratorul AeL, dotat cu 25 calculatoare şi server.

2008-2009 Studiază clase cu profil teoretic matematică-informatică şi pedagogic, specializarea învăţători-educatoare şi instructor pentru activităţi extraşcolare. Se primesc spre folosinţa unităţii de învăţământ trei săli de la parterul clădirii.

2009-2010: Se primesc spre folosinţă sala de sport  şi parterul clădirii, unde se amenajează încă trei săli de clasă.

2010-2011: Se efectuează lucrări de consolidare a planşeului dintre parter şi etaj.

2011-2012:  Funcţionează clase cu profil teoretic matematică-informatică şi pedagogic, specializarea învăţători-educatoare şi instructor pentru activităţi extraşcolare. Se dă în funcţiune centrala termică pe lemne care asigură încălzirea sălilor de la etaj. Se amenajează şi se dotează biblioteca şcolară  şi sala de festivităţi. Ultima promoţie cu profil pedagogic, specializare instructor pentru activităţi extraşcolare.

2012-2013: Este numit în funcţia de director al liceului domnul profesor de fizică-chimie Herbil Marian.

Se începe activitatea cabinetului medical şcolar.