Burse școlare 2023

În atenția elevilor și părinților

Începând cu data de 12.09.2023, a intrat în vigoare Metodologia-cadru de acordare a burselor școlare, aprobată prin OME 6238/2023:

METODOLOGIE-CADRU Burse școlare

Conform prevederilor din Metodologia-cadru, următoarele tipuri de burse se acordă pe baza cererii părintelui/elevului major:

 1. Bursele de excelență olimpică I și II (art. 6)
  1. Model de cerere format pdf: 

2. Bursele de merit pentru rezultate obținute la olimpiade/concursuri școlare (art. 7, alin. (1), lit. d)-g); art. 8, alin. (2))
2. Model de cerere format pdf: 

 • 3. Bursele sociale (Cap. IV)
  1. Model de cerere format pdf: 
 • 4. Bursele pentru mamele minore (Cap. VI)

Notă: Este preferabilă completarea pe calculator a cererii pentru claritate. Unde este cazul, casetele pentru exprimarea opțiunilor se marchează/demarchează prin click stânga. Dacă se completează olograf (de mână), se folosesc MAJUSCULE la nume și prenume. Modelele de cerere sunt disponibile în format tipărit la Secretariatul unității.

Calendar:

 1. Depunerea cererilor și documentelor doveditoare: până în data de 04.10.2023 la Secretariatul Liceului Pedagogic ”Taras Sevcenko”, interval orar 09:00-14:00 (în situația în care nu vă puteți încadra în acest interval, vă rugăm contactați serviciul Secretariat; documentele necesare sunt precizate în metodologia publicată)
 2. Analiza documentelor și, după caz, solicitarea de clarificări/documente suplimentare: până în data de 16.10.2023
 3. Aprobarea burselor de CA al liceului și comunicarea către beneficiari și ISJ MM: până în data 20.10.2023
 4. Prima plată a burselor 2023-2024: 15.11.2023 (condiționat de deschiderea la timp a creditelor bugetare necesare)

Recomandăm elevilor beneficiari de bursă să își deschidă conturi bancare pentru plata burselor.

Pentru informații suplimentare/clarificări, vă rugăm să vă adresați profesorilor diriginți/Secretariatului unității.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *