Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

20 de ani de existenţă a Liceului Pedagogic ”Taras Şevcenko”

     Populaţia de etnie ucraineană, din zona maramureşului istoric, este datată, în ordine cronologică, încă din sec. al XV-lea cei de pe valea Ruscovei, a Ronei şi valea Tisei, localităţi care dea lungul anilor au ţinut pasul cu dezvoltarea specifică fiecărei perioade istorice. Învăţământul a fost mereu o componentă de bază, indiferent de orânduirea socială, care a cunoscuto o dezvoltare perpetuă.

   Cu toate că Constituţia din 1923, la Art. 24. precizează că, citez,- Invatamantul este liber in conditiunile stabilite prin legile speciale si intrucat nu va fi contrar bunelor moravuri si ordinei publice. Invatamantul primar este obligator. In scolile Statului acest invatamant se va da gratuit. Statul, judelele si comunele vor da ajutoare si inlesniri elevilor lipsiti de mijloace, in toate gradele invatamantului, in masura si modalitatile prevazute de lege-( am încheiat citatul), garanta accesul la educaţie, doar mult mai târziu, în 1944 odată cu emiterea Legii 86 care permitea folosirea limbii materne în administraţie, învăţământ şi justiţie, în toamna aceluiaşi an a fost infiinţat liceul ucrainean din Sighetu Marmaţiei, un oraş multicultural la acea vreme ca şi în prezent, cu un număr de 22 de elevi. În anul şcolar 1949/1950 se infiinţează şi Şcoala Pedagogică ucraineană în acelaşi sediu, iar in toamna anului 1950 cele două secţii, theoretică şi pedagogică, vor funcţiona sub denumirea de Liceul Ucrainean Taras Şevcenko. Perioada de funcţionare a fost scurtă, de doar 10 ani, cele două sectii fiind arondate în anul 1960 celor două licee cu predare în limba română din oraş, secţii care nu vor avea  o continuitate de predare în limba ucraineană de-a lungul anilor.

       Constituţia din 1948 la Art. 24. ,constituţia din 1952 la Art. 82.
Constituţia din 1965 la Art. 22.  şi constituţia României din 1991 până în prezent,ca lege fundamentală a statului român reglementează dreptul la învăţătură, astfel la Art.32(3) spune: Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege.

     Cu acest drept constituţional şi cu aportul oamenilor de suflet de etnie ucraineană, şi nu numai, cărora atât eu cât şi întreaga comunitate ucraineană le mulţumeşte, sau pus bazele reînfiinţării liceului cu predare în limba ucraineană în municipiul Sighet. În toamna anului 1997 cei 198 de elevi şi 21 de cadre didactice au trecut pragul Liceului Ucrainean Taras Şevcenko iar alături de ei a fost Preşedintele României d-nul Emil Constantinescu şi Ministrul Educaţiei d-nul Virgil Petrescu. Au trecut 20 de ani. Pentru a enumera realizările liceului în decursul celor două decenii ar însemna să atentez la timpul şi răbdarea dumnevoastră. Nu am s-o fac. Dovada lor o fac panourile ce împodobesc holurile liceului şi sălile de clasă, iar elevii, foştii absolvenţi, cadrele didactice şi partenerii noştri educaţionali sunt cei mai în măsură şă se exprime. Ca orice instituţie de învăţământ ce aspiră la idealul educaţional, şi liceul nostru a întâmpinat probleme de natură materială, financiară şi umană în decursul celor 20 de ani care au fost rezolvate la timpul lor fără a perturba în vreun fel activiatea didactică. Doresc pe această cale să mulţumesc Inspectoratului Şcolar Maramureş, Primăriei din Sighetu Marmaţiei, Consiliului Local, Uniunii Ucrainenilor din Romănia, părinţior şi elevilor şi nu în ultimul rand colegilor mei dascăli care prin unitate şi dăruire au făcut posibil ca dificultăţile intâmpinate să nu-şi lase amprenta pe buna funcţionare a unităţii noastre de învăţământ.

      Comparând vârsta de 20 de ani a liceului cu vârsta unui tânăr, putem afirma că acum este momentul când liceul îşi conturează calea, fiind intens preocupat de propria imagine, de poziţia şi de rolul său în comunitate, rămânând un pilon de bază pentru cultura, tradiţia, obiceiurile şi civilizaţia ucraineană din România.

Director, Prof. Casian Piţura

Discurs Director

20171006_081935

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Liceul Pedagogic Taras Șevcenko Sighetu Marmației cu sediul în: localitatea Sighetu Marmației, str. P-ța Libertății, nr. 22, jud. Maramureș organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractual aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului- îngrijitor curățenie – 1 post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: minim 10 clase

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:- 1 an

Denumirea postului- administrator financiar – 1/2 post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii superioare de specialitate;

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:- 5 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 27.03.2017

Proba scrisă:- data de: 27.03.2017, ora: 10.00, la sediul liceului;

Proba de interviu:- data de 27.03.2017, ora 14.00, la sediul liceului;

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este: 20.03.2017, la sediul liceului.

Date contact: Liceul Pedagogic Taras Șevcenko Sighetu Marmației, str. P-ța Libertății, nr. 22, tel./ fax. 0262317164, email: tarassevcenko@yahoo.com.

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2012 – 15 ani de la reînființarea singurului liceu cu predare în limba ucraineană din România

Pentru noi, ucrainenii, anul 2012 are o semnificație aparte, și anume, 15 ani de la înființarea (reînființarea) singurului liceu cu predare în limba ucraineană din România, liceu ce poartă numele marelui poet și pictor ucrainean „Taras Șevcenko”.

Înființarea Liceului ucrainean „Taras Șevcenko”, în toamna anului 1997, în municipiul Sighetu Marmației, a reprezentat o importantă reușită a comunității ucrainene din Maramureș, izvorâtă din nevoia firească ca viitoarea generație să-și cunoască istoria, tradițiile, obiceiurile și de a se forma și educa în limba maternă. De aceea consider că, înființarea liceului este un act cultural major care merită răsplătit cu o sinceră și adâncă prețuire adresată acelor oameni binevoitori, inimoși și curajoși care l-au făcut posibil.

Liceul Pedagogic „Taras Șevcenko”

Comparând vârsta de 15 ani a liceului cu vârsta adolescenței, putem spune că acum este momentul când liceul nostru își conturează personalitatea, fiind preocupat intens de propria imagine, de poziția și de rolul său în societate, devenind în scurt timp, un pilon de bază pentru cultura și civilizația ucraineană din România.

De-a lungul celor 15 ani, liceul a păstrat ecoul fiecărei din cele 14 generații care l-au absolvit, remarcându-se prin multitudinea de activități culturale, școlare și extrașcolare, dar mai ales prin rezultatele deosebite obținute atât la olimpiadele de Limbă și literatură ucraineană, Limba rusă, cât și la disciplinele pedagogice. De-a lungul existenței sale, acest liceu a pregătit nu doar buni învăţători, ci şi oameni valoroşi în toate domeniile de activitate (jurnaliști, doctori, avocați, informaticieni, profesori, polițiști, sportivi, etc.) care onorează prin activitatea lor și aduc prestigiul cuvenit liceului.