Proiectul educativ „Dor de Eminescu- activitate cultural-artistică”

În data de 15.01.2024  s-a desfășurat Proiectul educativ „Dor de Eminescu- activitate cultural-artistică” (recitare de poezie, prezentare de materiale despre viața și opera poetului). Coordonatori: director prof. Cureleac Vasile, prof. Roatiș Cristina și prof. Dunca Valerica -elevii claselor a IX-a A  și B, a X-a B, a XI-a A și B (desene de Roman Dimitria).

Festivitatea de deschidere an școlar 2023-2024

Proiect educațional „Lectura de plăcere”

Activități:

1. Cercul de lectură:

–  aplicarea unui chestionar ce vizează interesul pentru lectură al elevilor

– prezentări de carte

– jurnalul de lectură

– fotografii

2. Amenajarea sălii cercului de lectură

– realizarea unei ambianțe care sa corespunda unor parametrii estetici;

– sala să satisfacă normele ergonomiei pedagogice, având în dotare materialele necesare.

3. Obiective:

– cultivarea gustului pentru lectură

– formarea unor criterii axiologice prin care elevul să distingă singur ce și când să citească

– dezvoltarea creativității

Început activitate – estimat: 25.10.2022

Sfârșit activitate – estimat: 25.05.2023

Responsabilități: Prof. Dunca Valerica

Indicatori realizare:

– fișele de lectură și întâlnirile cu elevii

– numărul de elevi implicați

– feed-back-ul oferit de participanți

Calendar admitere la liceu 2023-2024

Informații privind probele de aptitudini:

15 – 16 mai 2023 Înscrierea pentru probele de aptitudini

17 – 18 mai 2023 Desfășurarea probelor de aptitudini

22 mai 2023 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Oferta educațională 2023-2024

Pentru anul școlar 2023-2024 Liceul Pedagogic ,,Taras Şevcenko” Sighetu-Marmaţiei oferă:

Învăţământ preșcolar:
1 grupă mixtă cu program prelungit (grupă mică – 8 locuri, grupă mijlocie – 5 locuri și grupă mare – 7 locuri).

Învăţământ primar: 1 clasă pregătitoare

Învăţământ liceal:
1 clasă, filiera vocaţională, specializarea învățător – educatoare – 24 locuri.
1 clasă, filiera teoretică, specializarea filologie – 26 locuri.

Evreii, vecinii noștri

Ediția 1- ianuarie 2022

Activitate interdisciplinară pe problematica Holocaustului, sesiune pe Zoom cu doamna Penina Zilberman, din Israel, președinte al Fundației Tarbut Sighet. 31.01.2022

Coordonatori: director prof. Cureleac Vasile, prof. Lauruc Maria, prof. Senkiv-Fertadi Oxana, prof. Marian Ferțadi, prof. Codrea Emilia, prof. Roatiș Cristina.

Participanți elevi din clasele a IX-a A, a X-a A, a XI-a A, a XI-a B.

Ediția 2- ianuarie 2023

Activitate interdisciplinară pe problematica Holocaustului, sesiune pe Zoom cu doamna Penina Zilberman, din Israel, președinte al Fundației Tarbut Sighet. 27.01.2023

Coordonatori: director prof. Cureleac Vasile, prof. Lauruc Maria, prof. Senkiv-Fertadi Oxana, prof. Marian Ferțadi, prof. Codrea Emilia, prof. Roatiș Cristina.

Participanți elevi din clasele a IX-a, X-a A, a XI-a A, a XII-a A, a XII-a B.

Obiective:

– Redescoperirea Sighetului Marmației prin prisma istoriei uitate a Holocaustului care a decimat populația evreiască de aici;

– Conștientizarea noțiunilor despre  memorie personală și memorie colectivă;

– Educația pentru folosirea lecțiilor trecutului pentru crearea unei societăți mai bune.

„Crăciun împreună”

Liceul Pedagogic „Taras Șevcenko” și Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației au încheiat un parteneriat educațional pentru a organiza împreună activități extrașcolare: „Crăciun împreună”, „Suflet bun, dăruiește de Crăciun”.

Prin derularea acestui proiect ne-am propus să cunoaștem mai bine obiceiurile și tradițiile românești și ucrainene, să promovăm diversitatea, să educăm elevii în adevăratul spirit european.

Perioada de desfășurare: 16.12.2022. Locul desfășurării: Sala Multimedia a Liceului Tehnologic Forestier.

Grupul țintă a fost reprezentat de elevii claselor IX-XII ai Liceului Tehnologic Forestier și elevii din clasele X-XII ai Liceului Pedagogic „Taras Șevcenko”, părinți și comunitatea locală. Elevii liceului nostru au susținut un concert de colinde în limba maternă și au prezentat obiceiuri de Crăciun din satele ucrainene și portul popular ucrainean din diferite zone ale Maramureșului.

Proiectul a fost inițiat din necesitatea cunoașterii obiceiurilor, a muzicii și a dansurilor specifice fiecărei culturi, precum și a cultivării toleranței între etnii, având în vedere că România este un model al interculturalității și a conviețuirii pașnice între culturi.

Profesori coordonatori: prof. Csillik Ioana  și prof. Lauruc Maria.

Directori: prof. Roman Maria și prof. Cureleac Vasile.