Olimpiada de limba și literatura ucraineană maternă-faza județeană 2023

Contestațiile se depun la secretariatul Liceului Pedagogic ”Taras Sevcenko” Sighetu Marmației, la data de 13 martie 2023, în intervalul orar 11:00-15:00, sau on-line scanate la adresa de e-mail: tarassevcenko@yahoo.com, în același interval orar. Contestațiile vor fi însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de naștere. Toate contestațiile care nu sunt trimise în intervalul orar 11:00-15:00, nu vor fi luate în considerare.

Anunț concurs pentru catedra de limba și literatura ucraineană

ANUNȚ !

Liceul Pedagogic ”Taras Sevcenko” din Sighetu Marmației, județul Maramureș, organizează concurs  la nivelul unității școlare pentru catedra de limba și literatura ucraineană.

Detalii in atasament!       Anunt concurs ore limba ucraineana

Conducerea Liceului,

prof. Cureleac Vasile

Examenul național de bacalaureat 2021

04_Anexa_3_Instructiuni_validare_certificat_ECDL_21 mai

Procedura_inscriere_examen_bacalaureat_2021

02_Anexa_1_Tabel_de_inscriere_bacalaureat_2021_21 mai

03_Anexe_2_Cereri_de_inscriere_bacalaureat_2021_21 mai

Calendar bacalaureat 2021 – anexa ordin 5.453_2020_organizare_desfasurare_examen_bacalaureat 2021

04_Anexa_2_Metodologia_bacalaureat_2011

2020-08-31-5453-omec-org-&-desf-bac-2021

SIMULAREA EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2021

 

Informații privind Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, pentru anul școlar 2020-2021:

Calendar-simulare-en08-&-bac-2020-2021

ORDIN nr 5453 2020 examen national Bacalaureat

ordin comun MEC-MS nr. 3.235_93_4.02.2021

Procedura_organizare_desfasurare_simulare_ENVIII_BAC

2021-03-05-3449-ome-simulare-en08-&-bac-2020-2021

06_Procedura_operationala_de_supraveghere_audio_video

04_Anexa_3_Atribuţiile_membrilor_comisiilor_de_bacalaureat_2011

03_Metodologia_bacalaureat_2011

 

Pentru mai multe informații accesați:

http://www.isjmm.ro – Bacalaureat

https://www.edu.ro/

 

Bacalaureat 2020

BACALAUREAT 2020 – https://www.edu.ro/bacalaureat

calendar bac 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repartizarea candidaţilor pe săli Proba Ea) – Limba română

repartizare pe sali Proba Ea – 22.06.2020

 

Repartizarea candidaţilor pe săli Proba Eb) – Limba maternă

repartizare pe sali proba Eb – 23.06.2020

 

Repartizarea candidaţilor pe săli Proba Ec) – Matematica

repartizare pe sali Proba Ec – 24.06.2020

 

Repartizarea candidaţilor pe săli Proba Ed) – proba la alegere a profilului

repartizare pe sali Proba Ed – 25.06.2020

 

Rezultate aici: http://bacalaureat.edu.ro/IndexHarta.aspx

 

Model cerere contestație pentru transmitere on-line:

CERERE_CONTESTATII_BACALAUREAT_2020

Adresa de mail pentru transmiterea contestațiilor on-line este: contestatii1120@gmail.com

Contestațiile on-line se depun pentru fiecare proba în parte, vor fi transmise cu câte o copie de pe carte de identitate și numărul de telefon a candidatului (pentru confirmarea contestației), în perioada:

  • 30.06.2020 în intervalul orar 16:00-20:00
  • 01.07.2020 în intervalul orar 08:00-12:00

Exemplu contestație o găsiți aici: Exemplu model contestatie Lb romana

Subiecte și bareme: http://subiecte.edu.ro/2020/bacalaureat/Subiecte_si_bareme/

CONCURS PENTRU ÎNGRIJITOARE GRĂDINIȚĂ

ANUNȚ CONCURS PENTRU ÎNGRIJITOARE GRĂDINIȚĂ

Liceul Pedagogic Taras Sevcenko Sighetu Marmației cu sediul în: localitatea Sighetu Marmației, str. Piata Libertatii Nr.22, jud. Maramureș organizează concurs pentru ocuparea a 1 post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului: îngrijitor grădiniță – 1 norma, post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

Studii medii, cunoscator al limbii ucrainiene, nu necesita vechime

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 09.03.2020

Proba scrisă:- data de: 09.03.2020, ora: 10.00, la sediul unitatii

Proba de interviu:- data de 09.03.2020, ora 14.00, la sediul unitatii

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este: 28.02.2020, la sediul unitatii.

Afisare evaluare dosare 04.03.2020.

Informatii suplimentare,la sediul unitatii: tel./fax. 0262317164.

Director,

Prof. CURELEAC VASILE

Anunt post ingrijitoare gradinita

Organizare concurs post educatoare

ANUNȚ

Liceul Pedagogic ”Taras Sevcenko” Sighetu Marmației organizează concurs  la nivelul unității școlare pentru postul de educatoare cu program prelungit cu predare în limba ucraineană.

Acte necesare:

–         Cerere scrisă;

–         Copii de pe acte de studii, foaia matricolă și certificat profesional corespunzătoare postului;

–         Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;

–         Copie de pe certificatele de naștere și de căsătorie (dacă este cazul);

–         Copie de pe actul de identitate;

–         Copia Deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității;

–         Adeverință din care rezultă vechimea în învățământ;

–         Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din REVISAL;

–         Avizul medical, din care să rezulte că este apt să predea în învățământ;

–         Avizul psihologic;

–         Declarația pe propria răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu a fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Dosarele candidaților se depun la secretariatul unității școlare până luni 25.11.2019.

Rezultatele validării dosarelor pentru concurs se va afișa în data de 27.11.2019, ora 15.00

Examenul se va desfășura în limba ucraineană la data de 28.11.2019 astfel:

–         inspecție specială la clasă (între orele 8.00-12.00)

–         proba scrisă ( orele 13.00-16.00).

Afișarea rezultatelor finale în data de 29.11.2019. Contestațiile se depun în maximum 24 de ore de la afișarea rezultatelor.

Conducerea unității:

Director, Vasile CURELEAC

Anunt concurs educatoare

Programa pentru examen:

programa_site